Welkom op de website van TPSD

 eutpproducts

Dankzij de hoge kwaliteit werken de machines van Thermopatch vrijwel altijd naar tevredenheid. Jaar in, jaar uit. Als, ondanks goed onderhoud en de juiste werkwijze, een machine toch problemen krijgt, kunt u razendsnel terecht bij TPSD Servicedienst. TPSD heeft alle kennis over de Thermopatch-machines in huis.

Problemen voorkomen

Een onderhoudscontract voor uw heat seal pers of merkmachine biedt u de zekerheid dat de machine regelmatig gecontroleerd wordt.

Wat doen de monteurs tijdens dit preventieve onderhoud ?

Het controleren en eventueel aanpassen van tijd, druk en temperatuur.

Machine(s) schoonmaken van binnen en van buiten.

Eventueel vervangen van beschermteflon en kussen.

Het elektrische en pneumatische circuit van de machine(s)controleren en/of aanpassen.

Afhankelijk van de apparatuur, het aftappen en bijvullen van olie.

Het smeren van bewegende onderdelen (indien nodig).

Behalve regelmatig onderhoud kan gelijktijdig de apparatuur gecertificeerd worden volgens de NEN 3140-norm.

NEN 3140 keuring

Elektrische installaties moeten beheerd worden. Onderdeel van dat beheer zijn periodieke inspecties. De verzekeraar stelt deze vaak als voorwaarde in zijn verzekeringspolis. Daarnaast kent de Arbowet een verplichting om bestaande elektrische installaties periodiek te laten controleren.  Deze certificering kan gelijktijdig met het onderhoud worden uitgevoerd.

 

Is uw interesse gewekt? Neem dan kontakt met ons op op 06-5233 1391 of 06-5233 1392. Of via mail info@tpsd.nl

TPSD Servicedienst

NL-24_08-1024x1024HiQ-SQUIX_01-1024x814NL-35_07-1024x1024