NEN3140 Keuring

Volgens de NEN 3140 moeten elektrische arbeidsmiddelen met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. Als daarbij gebreken worden geconstateerd mogen deze middelen niet worden gebruikt. Voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen die voor periodieke inspectie in aanmerking komen zijn:

 • Elektrische handgereedschappen;
 • Verplaatsbare elektrische werktuigen;
 • Handlampen en andere verplaatsbare lampen;
 • Verplaatsbare stroomverbruikende toestellen, zoals koelkasten, koffiezetapparaten, laboratoriumapparatuur PC’s, printers, stofzuigers, etc.;
 • Verplaatsbare leidingen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Handgereedschappen voor het onder spanning werken;
 • Verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, zoals bouwkasten, met inbegrip van geïntegreerde aardlekschakelaars en beschermingstransformatoren;
 • Medische elektrische toestellen.

Het doel van regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren. Het is wenselijk van deze inspecties checklijsten en/of meetprotocollen bij te houden. De middelen zelf kunnen na inspectie voorzien worden van een sticker waarop de datum van de inspectie en de volgende inspectie worden vermeld, tezamen met de paraaf van de inspecteur die de inspectie heeft uitgevoerd.

De inspectie bestaat uit een visuele controle en een controle door meting en beproeving.

Bij de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen moet het volgende worden gecontroleerd:

De beschermingsmaatregelen tegen:

 • Elektrische schok;
 • Thermische invloeden;
 • Overstroom, overspanning en onderspanning.
 • De juiste werking van de veiligheidsketens
 • Het juiste gebruik, gelet op de omgevingsomstandigheden

De visuele controle

In de toelichting bij NEN 3140 is aangegeven dat bij de controle tenminste moet worden nagegaan:

 • de mechanische toestand, inclusief de aanwezigheid van vocht en vuil;
 • geen onderbreking in beschermings- en aardleidingen (voor zover dat te zien is);
 • aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadigd of ondeugdelijk gerepareerd;
 • gebruikte contactstoppen en koppelcontacten zijn niet beschadigd;
 • de invoeren van de leidingen zijn goed gemonteerd inclusief de trekontlasting;
 • hulpmiddelen, bedieningsorganen, schakelaars en relais zijn in goede staat;
 • beveiligingstoestellen zijn correct afgesteld, juist gekozen en worden periodiek gecontroleerd volgens aanwijzingen van de fabrikant;
 • er zijn geen mechanische of elektrische aanpassingen aangebracht, in het bijzonder in veiligheidsketens;
 • of materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp.

Een visuele controle is dus het kritisch bekijken van het arbeidsmiddel waarbij eventuele beschadigingen kunnen worden vastgesteld. Ook kan, meestal door verkleuring, worden vastgesteld of het materieel te heet is geweest. In vele gevallen kan men dat ook ruiken.

Wanneer keuren

De machines van Thermopatch zijn gecertificeerd dat deze om de twee jaar volgens de NEN3140 gekeurd moeten worden.

Meten en beproeven

Zaken die niet te zien zijn moeten worden gemeten.
Bij elektrisch gereedschap moet de isolatieweerstand worden gemeten en bij de aanwezigheid van een beschermingsleiding moet deze ook worden doorgemeten.
De eisen die aan de isolatieweerstand worden gesteld zijn afhankelijk van de klasse van het bedrijfsmiddel. Deze klasse aanduiding is veelal op het kenplaatje van het bedrijfsmiddel te vinden.
De weerstand van de eventueel aanwezige beschermingsleiding is afhankelijk van de lengte van de leiding en de aderdoorsnede.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze regeling, kijk op NEN3140.nl

Keuring laten uitvoeren? Vul het storingsformulier in, kies voor de NEN3140 optie en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.